piątek, 05 lutego 2016 08:09

1. Struktura paliw do wytworzenia ciepła w 2019 roku.


Źródło energii Udział energetyczny
Węgiel kamienny 79,6%
Gaz ziemny 20,4%
Źródło: Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

 

2. Informacja dotyczącą procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii (OZE), ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2019 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczanego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2019 wyniósł 0%.


3. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w 2019 roku.

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej dla źródła ciepła [Wpk] w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. w 2019 roku wyniósł Wpk=0,87. (Źródło: Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.)

Poprawiony: wtorek, 01 września 2020 11:43
Liczba odsłon - 5693