środa, 17 maja 2017 12:58

Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu

fundusze europejskie program otwarty

podkarpackie przestrzen otwarta  UE EFRR

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu realizuje projekt pn. „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu

Całkowita wartość projektu: 11 888 157,31 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 : 8 185 755,00 PLN

Nazwa beneficjenta: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec

Okres realizacji projektu:  2017 – 2018

W ramach projektu realizowane będą zadania w których skład wchodzi: - budowa 15 podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją impulsową. - budowa 89 węzłów cieplnych - budowa systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych. Łączna długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami to: 5,99 km. W budynkach zostaną wykonane węzły łączące sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektów z instalacją wew. budynków. W skład projektu wchodzą zarówno pojedyncze odcinki sieci ciepłowniczej, które zakładają zmniejszenie wysokości strat podczas przesyłu jak również odcinki sieci wraz z przyłączami, które zaprojektowano w ramach likwidacji węzłów grupowych i zamiany ich na węzły indywidualne ( w każdym budynku). Dane do systemu monitoringu przekazywane będą łączami internetowymi. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb odbiorców ciepła wraz z poprawą jakości powietrza jak również poprawą efektywności dostaw ciepła. Poprzez modernizację w/w sieci cieplnych zwiększamy bezpieczeństwo dostaw jak również przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację węzłów grupowych. Modernizacja systemu polegać będzie na likwidacji istniejącego kanału ciepłowniczego w którego miejsce zostaną ułożone rury preizolowane. Likwidacja węzłów grupowych polegać będzie na likwidacji i wymianie sieci i przyłączy wykonanych w technologii kanałowej na nowe preizolowane i doprowadzenie ich do budynków w których zostaną zamontowane węzły indywidualne wraz z automatyką i systemem monitoringu. Wpłynie to na zmniejszenie strat ciepła oraz na aspekt ekologiczny zmniejszając zanieczyszczenie pyłów i emisję CO2. Monitoring umożliwi podgląd wielu parametrów pracy węzłów takich jak temperatury, ciśnienia, stan pracy pomp itp. Umożliwi również zdalny odczyt stanów liczników energii cieplnej i wodomierzy w celu dokonania rozliczeń z odbiorcami.

Poniżej mapa z zaznaczonymi obszarami, na których będą modernizowane (budowane) sieci ciepłownicze i montowane węzły cieplne.

maparpomini

Zobacz pełną mapę

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:15
Liczba odsłon - 4212