Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
poniedziałek, 05 marca 2018 14:09

 

4/2018/PPU                                                                                                                                  

          Mielec, 5.03.2018r.     

Zapytanie o cenę

 

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

 

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258,
tel. 17 788 89 50

 

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.
1.Apartamenty, ul. Chopina 16
2.Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Kilińskiego 37
3.MZBM – 27 mieszkań
4.MZBM – budynek nr 1-18 mieszkań
5.MZBM -  budynek nr 2-18 mieszkań


Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu do dnia: 12.04.2018r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 16.03.2018 r.  do godz. 13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 4/2018/PPU.
Termin podpisania umowy do 20.03.2018r.

 

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

 

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

 

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT.

 

Załączniki do zapytania o cenę

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły   
Dodany Data 2018-03-05        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 476.97 KB       Pobrano Download 242

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2018-03-05        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 177.99 KB       Pobrano Download 211

Projekt umowy   
Dodany Data 2018-03-05        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 134.88 KB       Pobrano Download 205

Poprawiony: poniedziałek, 30 lipca 2018 06:32
Liczba odsłon - 1136