Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
wtorek, 29 maja 2018 13:02

Mielec, 29.05.2018r.

 7/2018/PPU

Zapytanie o cenę

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

 Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258
tel. 17 788 89 50

 

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.
zadanie nr 1
-              Solskiego 10
-              Staffa 15
-              Chopina 14
-              Niepodległości 9
-              Chopina 3
-              Solskiego 4
-              Chopina 12

zadanie nr 2
-              Biblioteka
Oferty należy składać na poszczególne zadania osobno.

 

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu do dnia:
-              zadanie nr 1 do dnia 3.07.2018r.
-              zadanie nr 2 do dnia 20.07.2018r.

   

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 8.06.2018 r.do godz.13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 7/2018/PPU.
Termin podpisania umowy do 12.06.2018r.

 

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

   

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

 

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

   

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

 

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT.

 

Załączniki do zapytania o cenę

Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły   
Dodany Data 2018-05-29        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 690.35 KB       Pobrano Download 117

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2018-05-29        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 178.67 KB       Pobrano Download 109

Projekt umowy   
Dodany Data 2018-05-29        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 135.13 KB       Pobrano Download 96

Poprawiony: poniedziałek, 30 lipca 2018 06:32
Liczba odsłon - 343