Urządzenia i armatura do wykonania węzłów cieplnych
piątek, 14 września 2018 15:18

 

                                                                                                                  Mielec, 17.09.2018r.                    

8/2018/PPU       

Zapytanie o cenę

 

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie

art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258

tel. 17 788 89 50

 

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

zadanie nr 1

-              MZBM ul. Bogusławskiego 1

-              MZBM ul. Bogusławskiego 2

-              MZBM ul. Bogusławskiego 3

-              MZBM ul. Bogusławskiego 4

-              MZBM ul. Kochanowskiego 3

-              MZBM ul. Biernackiego 15

zadanie nr 2

-              ciepłomierze firmy Kamstrup

zadanie nr 3

-              armatura firmy Samson

zadanie nr 4

-              zawory regulacyjne firmy Belimo

Oferty należy składać na poszczególne zadania osobno.

Oferent może złożyć oferty na dowolną ilość zadań.

 

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu, dnia: 12-15 listopada 2018r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 1października 2018r.do godz.13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 8/2018/PPU.

Termin podpisania umowy do 5 października 2018r.

 

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

mgr inż. Leszek Wójcik

tel.602 354 883, 17 788 89 70

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

 

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

 

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT.

 

Załączniki do zapytania o cenę

Zestawienie materiałów na węzły - 2018-09-12   
Dodany Data 2018-09-14        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 76.91 KB       Pobrano Download 115

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2018-09-14        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 115.1 KB       Pobrano Download 98

Projekt umowy   
Dodany Data 2018-09-14        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 114.85 KB       Pobrano Download 71
                             

 

Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2019 08:32
Liczba odsłon - 323