piątek, 19 lutego 2010 12:15

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu chcąc przybliżyć swoim Odbiorcom zasady rozliczeń za ciepło jakie obecnie obowiązują (w wyniku dostosowania struktur opłat do wymogów Prawa Energetycznego i rozporządzeń) przedstawia informację w tym zakresie.


Objaśnienia wybranych pojęć i skrótów użytych w tekście.

Prawo Energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 oku (Dz. U. Nr 54, poz.348 i Nr 158 poz.1042, z 1998 r. Nr 94 poz. 594, Nr 106 poz. 668 Nr 162 poz. 1126 z 1999r. Nr 88 poz. 980, Nr 91 poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 z 2000r. Nr 43 poz. 489, Nr 48 poz. 555 i Nr 103 poz. 1099),

Rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U.Nr 96, poz.1053),

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

indywidualny węzeł cieplny – węzeł cieplny zasilający jeden obiekt lub część obiektu,

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do  transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

MPEC – MPEC Sp z o.o. w Mielcu – dystrybutor ciepła.

EC – Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o. – wytwórca ciepła.

 

Struktura opłat za ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

  1. Roczna opłata za zamówioną moc cieplną – która stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i ceny za zamówioną moc cieplną pochodzącej z taryfy wytwórcy - EC  w zł/MW. Opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych. Wielkość mocy zamówionej określa Odbiorca ciepła wg dokumentacji budowlanej.
  2. Opłata za dostarczone ciepło – która stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciepła pochodzącej z taryfy wytwórcy – EC w zł/GJ. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło. Ilość zużywanego ciepła mierzona jest licznikiem ciepła (układ pomiarowo-rozliczeniowy) zamontowanym na obiekcie.
  3. Opłata za nośnik ciepła – która stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazań wodomierza ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia i uzupełnienia jego ubytków w  instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła pochodzącej z taryfy wytwórcy - EC w zł/m3. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono nośnik ciepła. Ilość ubytków nośnika ciepła mierzona jest wodomierzem w węźle cieplnym.
  4. Roczna opłata stała za usługi przesyłowe – która stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i stawki opłaty za usługi przesyłowe dla grupy taryfowej, do której należy Odbiorca, pochodzącej z taryfy sprzedawcy - MPEC w zł/MW. Opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.
  5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe – która stanowi iloczyn dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego i ceny ciepła pochodzącej z taryfy sprzedawcy – MPEC w zł/GJ. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło.

Opłaty z punktów od 1 do 3 pochodzą z taryfy wytwórcy tj. EC. Pozostałe z pozycji od 4 do 5 pochodzą z taryfy MPEC. W przypadku dostarczania ciepła z kotłowni gazowej zasilającej jeden lub więcej niż jeden obiekt, opłaty pochodzą z taryfy dla kotłowni gazowych MPEC Mielec.

W zależności od sposobu zasilania Odbiorcy w ciepło zróżnicowane są poszczególne stawki opłat z pozycji 4 i 5. Zróżnicowanie to zależy od zakwalifikowania Odbiorcy do odpowiedniej grupy taryfowej.

 

Wykaz grup taryfowych.

S1 –ciepło dostarczane jest z grupowego węzła cieplnego należącego do MPEC

S3 –ciepło dostarczane jest z indywidualnego węzła cieplnego należącego do MPEC

S4 –ciepło dostarczane jest do węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy

G –ciepło dostarczane jest z lokalnej kotłowni gazowej

 

Parametry dostarczanego ciepła i miejsce dostawy.

Ciepło w gorącej wodzie jest dostarczane do odbiorców przez:

  • miejską sieć ciepłowniczą do węzłów cieplnych (woda o maks. temperaturze zasilającej 120oC}
  • zewnętrzną instalacje odbiorczą za węzłem grupowym (woda o maks. temperaturze zasilającej  80oC)
  • lokalne kotłownie gazowe (woda o max temperaturze zasilającej 90oC)

Temperatura wody zasilającej regulowana jest w węzłach cieplnych lub źródłach w zależności od temperatury zewnętrznej, podane max temperatury odnoszą się do temperatury zewnętrznej –20oC. W większości przypadków MPEC dostarcza ciepło do węzła cieplnego w obiekcie lub bezpośrednio do instalacji obiektu. Eksploatacją instalacji odbiorczej w obiekcie zajmują się właściciele lub Administratorzy. Dla Odbiorców, z którymi MPEC ma podpisaną umowę na konserwację instalacji wewnętrznej świadczymy usługę obejmującą całość dostawy ciepła do samego grzejnika.

 

Dokumenty do pobrania

Ceny maksymalne stawki z 30.09.2022 +46% od 01.07.2024

  

Obowiązuje od 01-07-2024

Dodany Data 2024-07-01        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 766.11 KB       Pobrano Download 13

Taryfa EC

  
Obowiązuje od 01-04-2024
Dodany Data 2024-03-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1004.04 KB       Pobrano Download 156

Informacja o zmianie cen

  
Obowiązuje od 01-04-2024
Dodany Data 2024-03-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 397.6 KB       Pobrano Download 174

Informacja o przedłużeniu taryfy gazowej

  
Dodany Data 2024-01-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 420.04 KB       Pobrano Download 266
 

Taryfa MPEC

  

Obowiązuje od 15-11-2023

Dodany Data 2023-10-31        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 298.29 KB       Pobrano Download 346

Informacja o taryfie MPEC

  

Obowiązuje od 15-11-2023

Dodany Data 2023-10-31        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 455.38 KB       Pobrano Download 1358

Decyzja URE

  
Dodany Data 2023-10-31        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1.44 MB       Pobrano Download 287

Taryfa MPEC

  

Obowiązuje od 01-06-2023

Dodany Data 2023-05-18        Zmodyfikowany Data 2023-05-18      Rozmiar Wielkość 22.37 KB       Pobrano Download 392

Informacja o taryfie MPEC

  
Dodany Data 2023-05-18        Zmodyfikowany Data 2023-05-18      Rozmiar Wielkość 48.41 KB       Pobrano Download 383

Decyzja URE

  
Dodany Data 2023-05-18        Zmodyfikowany Data 2023-05-18      Rozmiar Wielkość 1.19 MB       Pobrano Download 350

Taryfa EC

  

Obowiązuje od 11-05-2023

Dodany Data 2023-04-27        Zmodyfikowany Data 2023-08-24      Rozmiar Wielkość 71.16 KB       Pobrano Download 359

Taryfa EC - uprawnieni odbiorcy

  

Obowiązuje od 11-05-2023

Dodany Data 2023-04-27        Zmodyfikowany Data 2023-08-24      Rozmiar Wielkość 69.04 KB       Pobrano Download 366

Taryfa Elektrocieplownia - Mielec

  

Obowiązuje od 01-05-2023

Dodany Data 2023-04-27        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1.22 MB       Pobrano Download 376

Maksymalne ceny za ciepło 2023 w taryfie G

  
Dodany Data 2023-03-02        Zmodyfikowany Data 2023-03-29      Rozmiar Wielkość 44.3 KB       Pobrano Download 369

Maksymalne ceny za ciepło 2023

  
Dodany Data 2023-03-02        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 484.21 KB       Pobrano Download 431

Informacja Prezesa URE w sprawie cen ciepła

  
Dodany Data 2023-02-27        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 416.7 KB       Pobrano Download 373

Taryfa dla ciepła 2023

  

Obowiązuje od 06-02-2023

Decyzja URE

Dodany Data 2023-01-30        Zmodyfikowany Data 2023-01-30      Rozmiar Wielkość 22.57 KB       Pobrano Download 450

Taryfa gazowa MPEC 2023

  

Obowiązuje od 01-02-2023

Dodany Data 2023-01-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 281.98 KB       Pobrano Download 395

Taryfa Elektrocieplownia Mielec 2023

  

Obowiązuje od 01-01-2023

Dodany Data 2022-12-27        Zmodyfikowany Data 2022-12-27      Rozmiar Wielkość 1.38 MB       Pobrano Download 533

Taryfa EC dla MPEC 2023

  

Obowiązuje od 01-01-2023

Dodany Data 2022-12-27        Zmodyfikowany Data 2022-12-27      Rozmiar Wielkość 47.59 KB       Pobrano Download 448

Poprawiony: środa, 10 lipca 2024 12:04
Liczba odsłon - 18899