Zaloguj się
Wpisany przez Wacław Kałużny   
środa, 24 lutego 2010 14:50

Majątek spółki na dzień 31.12.2005:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 15.266.617,61 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 10.007.241,42 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 5.259.376,19 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 10.872.869,49 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 4.393.748,12 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2006:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 14.736.968,54 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 10.507.958,49 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 4.229.010,05 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 10.998.089,49 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 3.738.879,05 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2007:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 17.878.277,00 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 12.105.660,35 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 5.772.616,65 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.758.311,62 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 6.119.965,38 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2008:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 17.692.599,96 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 12.692.199,62 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 5.000.400,34 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.826.590,09 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 5.866.009,87 zł.

 

Majątek spółki na dzień 31.12.2009:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 18.391.322,67 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 12.121.530,46 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 6.269.792,21 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.942.310,08 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 6.449.012,59 zł.

 

Majątek spółki na dzień 31.12.2010:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 19.478.572,00 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 12.051.849,67 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 7.426.722,33 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.471.974,99 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 8.006.597,01 zł.

 

Majątek spółki na dzień 31.12.2011:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 18.702.844,86 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 12.759.629,73 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 5.943.215,13 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.608.347,50 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 7.094.497,36 zł.

 

Majątek spółki na dzień 31.12.2012:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 20.295.075,39 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 13.244.323,46 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 7.050.751,93 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.763.221,36 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 8.531.854,03 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2013:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 21.453.994,37 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 14.504.954,20 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 6.949.040,17 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 11.922.110,41 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 9.531.883,96 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2014:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 23.057.765,96 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 16.100.729,39 zł.

- Aktywa obrotowe w kwocie 6.957.036,57 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 12.117.401,75 zł.

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 10.940.364,21 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2015:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 22 788 847,84 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 16 105 472,31 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 6 683 375,53 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 12 312 110,78 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 10 476 737,06 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2016:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 23 793 400,45 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 16 028 335,15 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 7 765 065,30 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 12 757 503,19 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 11 035 897,25 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2017:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 26 096 680,11 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 18 924 404,36 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 7 172 275,75 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 12 234 527,20 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 12 862 152,91 zł.

 

Majątek spółki na dzień 31.12.2018:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 31 485 181,03 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 24 376 622,42 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 7 108 558,61 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 13 444 246,97 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 18 040 934,06 zł.

 

Majątek spółki na dzień 31.12.2019:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 32 926 292,24 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 25 839 079,84 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 7 087 212,40 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 13 533 451,43 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 19 392 840,81 zł.

 

 Majątek spółki na dzień 31.12.2020:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 34 979 954,47 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 25 931 956,03 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 8 628 801,55 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 13 712 310,74 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 21 267 643,73 zł.

 

 Majątek spółki na dzień 31.12.2021:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 36 723 539,62 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 27 191 783,61 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 9 531 756,01 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 13 820 459,41 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 22 903 080,21 zł.


Majątek spółki na dzień 31.12.2022:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 35 189 908,62 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 27 221 161,11 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 7 968 747,51 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 14 228 823,18 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 20 961 085,44 zł.

Majątek spółki na dzień 31.12.2023:

Na sumę bilansową aktywów w kwocie 42 866 234,19 zł składają się:

- Aktywa trwałe w kwocie 26 383 277,25 zł

- Aktywa obrotowe w kwocie 16 482 956,94 zł.


Źródła finansowania tych aktywów stanowią:

-Kapitał własny w kwocie 14 521 082,68 zł

-Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 28 345 151,51 zł.


Poprawiony: czwartek, 16 maja 2024 11:55
Liczba odsłon - 6519