piątek, 10 grudnia 2010 13:28
zporr2W latach 2006 - 2007 realizowano projekt p.n. "Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ul. Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Al. Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ul. Przemysłowej w Mielcu". W wyniku realizacji tego projektu wykonano 1166 mb. sieci cieplnej magistralnej w technologii rur preizolowanych oraz nadbudowano komorę KR. Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 
Poprawiony: piątek, 10 grudnia 2010 13:37
Liczba odsłon - 3854